ललितपुर भैँसीपाटी स्थित सैंवु आवास क्षेत्रको जग्गामा मास्टर प्लान अनुसारको मन्त्री आवास निर्माण गर्ने

Project Information Board

Project Name ललितपुर भैँसीपाटी स्थित सैंवु आवास क्षेत्रको जग्गामा मास्टर प्लान अनुसारको मन्त्री आवास निर्माण गर्ने
Agreement Date 2076-07-27
Completion Date 2079-01-26
Contractor Srico-Hanuman JV
Total Budget (NRS) 1,215,958,800.5
Expenses till date (NRS) 578,267,000
Physical Progress 0 %
Current Status
Blocks

Powered By Matrix Softech Pvt. Ltd | All Rights Reserved.