ललितपुर भैँसीपाटी स्थित सैंवु आवास क्षेत्रको जग्गामा मास्टर प्लान अनुसारको प्रदेश प्रमुख/ मुख्य मन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने

Project Information Board

Project Name ललितपुर भैँसीपाटी स्थित सैंवु आवास क्षेत्रको जग्गामा मास्टर प्लान अनुसारको प्रदेश प्रमुख/ मुख्य मन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालयको भवन निर्माण गर्ने
Agreement Date 2076-06-27
Completion Date 2078-06-26
Contractor KC-Samanantar JV
Total Budget (NRS) 862,402,697.68
Expenses till date (NRS) 469,031,000
Physical Progress 0 %
Current Status
Blocks

Powered By Matrix Softech Pvt. Ltd | All Rights Reserved.